Monthly Archives: August 2015

Menjana Pendapatan

Pibg Management system.. 1) Di bina khusus untuk perasatuan PIBG di Malaysia.Memiliki ciri ciri pengurusan yang terkini. A) Upload minit mesyuarat serta merta dapat dilihat keseluruhan ibubapa B) Merekodkan semua jenis bayaran C) Mencipta Group dalam PIBG D) Hebahan serta merta secara individu atau kumpulan F) Memaparkan Jadual program untuk tempoh 1 tahun di papan utama   2) Menjana dana pendapatan kepada...
Read more