Dealer & Agent

VCom kini membuka peluang pendapatan  kepada individu / sesiapa yang berminat untuk menjadi DEALER bagi setiap negeri dan AGENT bagi setiap daerah,

Syarat - syarat
DEALER
1) Mewujudkan marketing team iaitu agent seramai yang mungkin
2) Dealer hanya perlu mengenalpasti setiap agent daerah menjalankan pemasaran dengan berkesan.
3) Dealer memastikan semua sekolah / pibg di setiap sekolah mendapat perkhidmatan yang terbaik
4) Pelan pendapatan Dealer adalah berapa buah sekolah dapat di capai di sesebuah negeri.
5) Pendapatn tanpa had bergantung kepada usaha anda

AGENT
1) Memasarkan sistem ke setiap sekolah atau PIBG
2) Pendapatan Agent adalah bergantung kepada berapa buah sekolah atau PIBG di sesuatu daerah
3) Pendapatan adalah tanpa had bergantung kepada usaha anda

No Comments Yet.

Leave a comment